Αντιδήμαρχοι

 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού των Δ/νσων:
  • Πολιτισμού
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός Μικρο-Έργων)
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα διαφήμισης και χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων .
 • Την εποπτεία της Κυριακάτικης Αγοράς Σχιστού.
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας ζωής (εκτός Τμ.Πρασίνου)
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας
 • Την εποπτεία των Λαϊκών αγορών
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του Τμήματος Νεολαίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ
 • Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
 • Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης

Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού της :

 • Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας ζωής (Τμήμα Πρασίνου)
 • Μικρο-Έργων

Την άσκηση αρμοδιοτήτων :

 • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Aθλητισμού
 • Εθελοντισμού
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων και την εποπτεία του προσωπικού Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Πρόνοιας &Προαγωγής της Υγείας
 • Την άσκηση αρμοδιοτήτων το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων της περίθαλψης των
  αδέσποτων ζώων