Γενικός Γραμματέας

Κώστας Διαμαντόπουλος

Ο Κώστας Διαμαντόπουλος γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα, κατοικεί στο Πέραμα και έχει ρίζες καταγωγής από τη Σμύρνη της Μικράς Ασίας και τη Βολισσό της Χίου.

Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: α) από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη Διοικητική Επιστήμη & το Δημόσιο Management  και β) από τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Πειραιά με ειδίκευση στο Δίκαιο και την Οικονομία. Είναι επίσης πτυχιούχος του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά.

Αποτελεί έμπειρο στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης. Το 2002, διορίστηκε μέσω σχετικού διαγωνισμού υπό την επίβλεψη του Α.Σ.Ε.Π. στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, φορέα εποπτευόμενου από το Υπουργείο Οικονομικών, απασχολούμενος κυρίως με θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, δανείων φυσικών προσώπων καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων (“Φιλόδημος” – “Αντ. Τρίτσης”).

Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων από το 2020 έως και το 2023, επιφορτισμένος (μεταξύ άλλων) με ζητήματα ανθρωπίνου δυναμικού, εκσυγχρονισμού διοικητικών διαδικασιών, οικονομοτεχνικού εξορθολογισμού, επικαιροποίησης μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της ΒτΕ και  διαφόρων φορέων και κατάρτισης προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης και  πολιτιστικών δράσεων.

Είναι μέλος του Μητρώου Κυρίου Διδακτικού́ Προσωπικού́ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Διοικητική Οργάνωση του Δημόσιου Τομέα».

Έχει εκπονήσει μελέτες, σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και τα αποτελέσματα της εφαρμογής σε αυτή εργαλείων του Νέου Δημόσιου Management.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.