Διατελέσαντες Δήμαρχοι

Ίδρυση κοινότητας 7-5-1933

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ίδρυση Δήμου 19-4-1963

ΔΗΜΑΡΧΟΙ

17-09-1967
Διορισμένος

01-08-1974
Διορισμένος

14-09-1974
Υπηρεσιακός

24-09-1974
Υπηρεσιακός

03-03-1975
Υπηρεσιακός

01-06-1975
Αιρετός

17-11-1982
Υπηρεσιακός

29-11-1982
Αιρετός

01-01-1983
Αιρετός

01-01-1987
Αιρετός

01-01-1995
Αιρετός

01-01-1999
Αιρετός

01-01-1991
Αιρετός

01-01-2003
Αιρετός

01-01-2024
Αιρετός

01-01-2007
Αιρετός

01-01-2011
Αιρετός

01-09-2014
Αιρετός

01-09-2019
Αιρετός