Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Εκτελεστική Επιτροπή

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σχολικές Επιτροπές