Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» – NextGenerationEU.

ellada2

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Περάματος

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

 

Η βελτίωση οδικής ασφάλειας και οδοφωτισμού του αστικού και του υπεραστικού δικτύου του Δήμου Περάματος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Sub 2- 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Το προτεινόμενο έργο διαρθρώνεται σε δύο υποέργα όπως αυτά αναλύονται παρακάτω:

Υποέργο 1 «Προτάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας με ποιοτική βελτίωση οδοφωτισμού»

Το έργο αφορά την αγορά/προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών τύπου LED, αξιοποιώντας έτσι τις σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της υπάρχουσας υποδομής και βελτιώνουν και την οδική ασφάλεια του Δήμου Περάματος. Ποιοτικός και επαρκής ομοιόμορφος φωτισμός με χαμηλό δείκτη θάμβωσης και κατάλληλο φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου, αναβάθμιση και όπου δυνατόν επέκταση του δημοτικού οδοφωτισμού, θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας του δημοτικού φωτισμού και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Φωτιστικά σώματα χρήζουν αντικατάστασης λόγω παλαιότητας και ανεπαρκούς φωτισμού (υποφωτισμένα σημεία σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου, λόγω μειωμένης φωτεινότητας στον περιβάλλοντα χώρο (πεζοδρόμια, πλατείες και πάρκα) και λόγω βλαβών που είτε δεν έχουν ανακοινωθεί ή καθυστερεί η αποκατάστασή τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται στο ποσό των 1.983.068,76€ και το σύνολο του προϋπολογισμού θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

 

Υποέργο 2: «Ανακατασκευή οδών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας»

Το έργο αφορά αφορά τη συμπλήρωση και αποκατάσταση από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε υφιστάμενες οδούς του Δήμου Περάματος. Το έργο έχει σαν στόχο να εξασφαλισθεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που παρουσιάζουν έντονη κλίση, και διάφορες ανωμαλίες. Για το σκοπό αυτό θα γίνει επίστρωση των οδοστρωμάτων με αντιολισθητική στρώση από σκυρόδεμα C16/20. Το έργο έχει λάβει υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη οι έντονες βροχοπτώσεις λόγω και της κλιματικής αλλαγής, που δυσχεραίνουν την βατότητα των δρόμων, τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους πεζούς, με άμεση επίπτωση στην μείωση της οδικής ασφάλειας και την αύξηση της επικινδυνότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου 2 ανέρχεται στο ποσό των 816.741,61€ και ο προϋπολογισμός θα καλυφθεί  κατά 256.931,24€ από το πρόγραμμα και κατά 559.810,37€ από ίδιους πόρους του Δήμου Περάματος

142056