Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

  • Λαγουδάκης Ιωάννης

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  • ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
  • ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  • ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  • ΝΤΙΜΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
  • ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  • ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)