Σχετικά Νέα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)
Εισήγηση της Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των δύο φύλλων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΠΕΜΠΤΗ 13/1)
Διανομή τροφίμων και προϊόντων στους ωφελούμενους των κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου Περάματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας