Σχετικά Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2022-2023
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)