Ανακαίνιση Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού

Ανακαίνιση Α’ Βρεφονηπιακού Σταθμού
Έτοιμο το Α΄ Τμήμα της Προσχολικής  Αγωγής του Δήμου Περάματος.
 Η ανακαίνιση των χώρων, έγινε μετά από επικοινωνία μητέρας, με την εταιρεία ΙΚΕΑ Α.Ε. (στο πλαίσιο της εταιρικής της ευθύνης), της οποίας το παιδί φοιτούσε πέρυσι στον Σταθμό μας.
Το αποτέλεσμα είναι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ!!!!!
Ευχαριστούμε θερμά:
Την μητέρα που μεσολάβησε, όλο το προσωπικό του Δήμου Περάματος που διεκπεραίωσε το έργο καθώς και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κο Λαγουδάκη Θανάση, που επιλήφθηκε του έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.