Προκήρυξη Διαγωνισμού (με την μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας) για την προϋπολογισμού 420.000,00€ (με ΦΠΑ).