Προκήρυξη Διαγωνισμού (με την μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας) για την προϋπολογισμού 420.000,00€ (με ΦΠΑ).

Leave a Reply

Your email address will not be published.