ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2018

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κάτοικοι του  Δήμου μας, με κύριο κριτήριο ένταξης τους  στο πρόγραμμα, το εισόδημα ( το ατομικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 6.000€, συν 1.200€ για κάθε προστατευόμενο μέλος). Τα άτομα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΚΕΑ-ΤΕΒΑ», ΔΕΝ έχουν δικαίωμα αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου που στεγάζεται στο υπόγειο του Δημαρχείου Λ.Δημοκρατίας 28 έως τις 15/2/2018, εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως 13:00.

Ήδη ωφελούμενοι του προγράμματος ΠΡΕΠΕΙ να ανανεώσουν την εγγραφή τους για να είναι σε ισχύ για το 2018 με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση ανεργίας για όσους είναι ανέργοι και
  • Βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη για όσους εργάζονται ή βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για νέες αιτήσεις είναι τα εξής:

1.Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου που χορηγείται από την υπηρεσία

2.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για

αλλοδαπούς

3.Αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας στο όνομα του αιτούντος ή

μισθωτήριο συμβόλαιο από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας, και η περίπτωση

φιλοξενίας ή παραχώρησης κατοικίας θα βεβαιώνεται από το έντυπο Ε1

4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

5.Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος έτους

6.Αντίγραφο κάρτας ανεργίας για όλα τα ενήλικα μέλη και στην περίπτωση όπου επιδοτείται

βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ

  1. 7. Βιβλιάριο απορίας
  2. 8. Πιστοποίηση Αναπηρίας ΚΕΠΑ
  3. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την κοινωνική λειτουργό

 

Μετά τις 15/2/2018 δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και τον Ιούνιο. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.