ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ-TΕΣΤ ΠΑΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ-TΕΣΤ ΠΑΠ

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, κάθε γυναίκα πρέπει να υποβάλλεται σε έναν Προληπτικό Γυναικολογικό Έλεγχο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την υγεία της. Μικρά προβλήματα που μπορεί να διαγνωστούν, βρίσκονται σίγουρα σε αρχικά στάδια και είναι πλήρως αναστρέψιμα. Όσο νωρίτερα βρεθεί ένα πρόβλημα, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Στο “Κέντρο Μάνας και Παιδιού” του Δήμου μας, τόσο οι ασφαλισμένες όσο και οι ανασφάλιστες γυναίκες μπορούν να απευθύνονται ώστε να κλείνουν ραντεβού (ώρες εξυπηρέτησης κοινού 8:00 – 14:00) για να κάνουν Τεστ- ΠΑΠ και ψηλάφηση μαστού. Η μαία της υπηρεσίας Χρυσούλα Κυπρίου, μπορεί να απαντήσει σε τυχόν απορίες που αφορούν τον οικογενειακό προγραμματισμό. Aς διαδώσουμε το μήνυμα της πρόληψης!

Leave a Reply

Your email address will not be published.