ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ για το έτος 2018 “

ΔΙΑΚΗΡ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘ ΛΟΓΙΙΣΜ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Δ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Ε

ΜΕΛΕΤ ΛΟΓΙΣΜ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣ ΔΙΑΥΓ

ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓ

Leave a Reply

Your email address will not be published.