ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ/ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ/ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.