ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Οι εγγραφές προσχολικής αγωγής του Δήμου Περάματος ξεκινούν την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

Leave a Reply

Your email address will not be published.