ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ” Εναλλακτική Διαχείριση Των Αποβλήτων ΑΕΚΚ και Ογκωδών» του Δήμου Περάματος”