Μερική προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 818 λόγω εργασιών επί των οδών Μακεδονίας και Λανίτου

Στο πλαίσιο παρεμβάσεων του Δήμου μας για τη βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης επί των οδών Λανίτου και Μακεδονίας. Ως εκ τούτου, η λεωφορειακή γραμμή 818 από την Τρίτη 3/12/2019 έως την Πέμπτη 5/12/2019 εξαιτίας των εν λόγω εργασιών τροποποιείται ως εξής: Από Μακεδονίας, αριστερά Ελευθερίας και συνέχεια κανονικά η εγκεκριμένη διαδρομή. Η λεωφορειακή  γραμμή θα κάνει στάσεις στις υφιστάμενες στάσεις της τροποποιημένης διαδρομής.

Επισυνάπτεται έγγραφο του ΟΑΣΑ για την περαιτέρω ενημέρωση των επιβατών.