ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “Προμήθεια Βυθιζόμενων κάδων καθαριότητας Δήμου Περάματος”