Ενημέρωση σχετικά με την Πενταμελή Επιτροπή Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Περάματος

Πενταμελής Επιτροπή Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Περάματος

Πενταμελείς επιτροπές των Δήμων για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ειδικές επιστημονικές επιτροπές των Δήμων, κατ’ εφαρμογή του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α’) «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό» όπως ισχύει.

Για την ορθή εφαρμογή του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α’) συγκροτήθηκε με απόφαση Δημάρχου στις 23/4/2019 Πενταμελής Επιτροπή διαχείρισης, παρακολούθησης και μέριμνας του προγράμματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Περάματος.

Η Πενταμελής Επιτροπή αποτελείται από έναν κτηνίατρο που ορίζεται από τον Δήμο, έναν εκπαιδευτή σκύλων και έναν εκπρόσωπο του Δήμου. Τα άλλα δύο μέλη ορίζονται από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που λειτουργούν νόμιμα και εδρεύουν στο Δήμο ή στην Περιφερειακή Ενότητα.

Ο Δήμος και η Πενταμελής δημιουργούν ένα δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται για υπεύθυνη υιοθεσία. Η Επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ του άρθρου 1, όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Για την επαναφορά τους στο φυσικό περιβάλλον, καθώς τα μέλη είναι γνώστες των χώρων του Δήμου και κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση, περίθαλψη και ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς τίθεται σε γνώση των μελών της επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν για τις περαιτέρω ενέργειες.

Στην Επιτροπή μετέχουν:

-Ο Δήμαρχος του Δήμου Περάματος κ. Λαγουδάκης Ιωάννης ως πρόεδρος

-Ο κτηνίατρος κ. Τεκελής Γιώργος, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου

-Η εκπαιδεύτρια σκύλων κ. Καραπέτσου Ειρήνη, η οποία είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων Επαγγελματικού Σωματείου

-Τα μέλη του φιλοζωικού Σωματείου Περάματος «Ζωοφιλικός και Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Περάματος», κ. Πανδρούλα Άννα, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Στάσα Χρηστάκου

-Τα μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου κ. Σακκαρέλη Ελένη με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Αγαλιώτη Νίκο

Με απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η αρμοδιότητα της εποπτείας του συντονισμού και της περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου στην εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Γκλεζάκου Τσελεκίδου Τριανταφυλλιά.