Συνάντηση εργασίας για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΛΠ Α.Ε. με πρωτοβουλία του Δημάρχου Περάματος

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 9/1/20 στο Δημαρχείο Περάματος με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Λαγουδάκη και εμπειρογνωμόνων σε περιβαλλοντικά ζητήματα, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της ΟΛΠ Α.Ε., η οποία όπως επισημάνθηκε θα επιφέρει ιδιαίτερα δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Πέραμα και τους γύρω Δήμους.

Όπως ειπώθηκε στη συνάντηση αυτή, είναι γνωστή σε όλους η τεράστια περιβαλλοντική υποβάθμιση της πόλης, η οποία μεταξύ άλλων στα γεωγραφικά της όρια φιλοξενεί τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού, το σύνολο των οχλουσών δραστηριοτήτων του λιμανιού, ενώ στον θαλάσσιο χώρο που βρίσκεται μπροστά από το Δήμο Περάματος λειτουργεί το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας.

Ο Δήμος Περάματος έχει ήδη καταθέσει εγκαίρως αίτημα στους αρμόδιους φορείς, Περιφέρεια Αττικής και Υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητώντας τη χρονική παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Δυστυχώς έως τώρα δεν έχει λάβει καμία απολύτως απάντηση από τους εν λόγω φορείς.

Εκφράστηκε έντονα η ανησυχία πως η κατατεθειμένη Μ.Π.Ε. έρχεται να προσθέσει και νέες επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, με δραματικές συνέπειες τόσο για τους πολίτες, όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε πως θα υπάρξει τεράστια αύξηση των φόρτων κυκλοφορίας των οχημάτων, της ηχορύπανσης, της αέριας ρύπανσης, της φωτορύπανσης, ενώ είναι προγραμματισμένες να γίνουν νέες επιχωματώσεις και προσχώσεις, εργασίες που θα προκαλέσουν νέες σημαντικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Τα ως άνω, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα περιβαλλοντική υποβάθμιση της πόλης, καθιστούν το Πέραμα μία πόλη σε κρίση με διαδοχικές επιβαρύνσεις. Ένα οξύμωρο γεγονός από τη στιγμή που ζούμε σε μία εποχή όπου οι πάντες αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για την οικοδόμηση μίας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).

Ο Δήμος Περάματος θα καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του στους αρμόδιους φορείς, ενώ θα κλιμακώσει τις πρωτοβουλίες του σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά να ζουν σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.

Ο Δήμος Περάματος απαιτεί από την πολιτεία, μεταξύ άλλων, να θεσμοθετηθεί μόνιμος περιβαλλοντικός έλεγχος, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στην προς έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), με σκοπό τη λήψη μέτρων άρσης και περιορισμού των μέχρι σήμερα δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Ας θεωρηθεί από όλους ως δεδομένο πως ο Δήμος Περάματος θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ενέργειες τόσο στη βάση του εθνικού, όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου.