Πρόσκληση για συζήτηση-ενημέρωση των παραγωγικών φορέων αναφορικά με την Μ.Π.Ε. της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Ο Δήμος Περάματος λαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η οποία αναμφίβολα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις του Λιμανιού του Πειραιά με τις πόλεις που το περιβάλλουν.

Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους Δημάρχους και τους Αντιπεριφερειάρχες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, σύσκεψη εμπειρογνωμόνων, αλλά και Δημοτικό Συμβούλιο για να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός συντονισμός.

Παράλληλα, καλούμε αύριο Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 στις 19:30, στο Δημαρχείο του Δήμου, τόσο τους πολίτες, όσο και τους παραγωγικούς φορείς της πόλης μας, αλλά και του ευρύτερου Πειραιά, σε συζήτηση- ενημέρωση αναφορικά με τις περαιτέρω ενέργειές μας που έχουν ως μοναδικό γνώμονα την προστασία των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε..

Leave a Reply

Your email address will not be published.