Εισήγηση Δημάρχου Περάματος στο Δ.Σ. για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στον χώρο του Παλαιού Νεκροταφείου

Εισήγηση Δημάρχου Περάματος στο Δ.Σ. για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στον χώρο του Παλαιού Νεκροταφείου

Εισήγηση Δημάρχου στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου: «Συζήτηση-ενημέρωση για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στον χώρο του Παλαιού Νεκροταφείου και λήψη απόφασης για την οριστική της μετεγκατάσταση σε άλλο χώρο»

Είναι γνωστή σε όλους η ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατούσε στο Δήμο Περάματος και εξακολουθεί σε μικρότερο βαθμό να ισχύει ακόμα και σήμερα αναφορικά με την τακτοποίηση- νομιμοποίηση χώρων και λειτουργιών που υφίστανται σε χώρους του Δήμου Περάματος, οι οποίες όσο δεν γίνονται έγκαιρα, επιφέρουν μία σειρά από επιβαρυντικές συνέπειες, ακόμα και οικονομικές, στον Δήμο μας. Συνεχίζοντας αυτό που από την πρώτη στιγμή ως Δημοτική Αρχή ξεκινήσαμε, προχωρήσαμε στις προβλεπόμενες και νόμιμες ενέργειες στην φιλοσοφία της τακτοποίησης-νομιμοποίησης και οριστικής επίλυσης των ζητημάτων που ταλαιπωρούν την πόλη μας.

 

Η νομιμοποίηση των αυθαίρετων χώρων και οικημάτων, η τακτοποίηση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαθέτει ο Δήμος, η τακτοποίηση της λειτουργίας των κυλικείων των σχολείων, οι αδειοδοτήσεις αθλητικών χώρων, ο χώρος του Παλαιού νεκροταφείου, που λειτουργεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου μας,  καθώς και άλλα σημεία της πόλης, αποτελούσαν ανέκαθεν έναν κεντρικό στόχο της Δημοτικής Αρχής, τόσο αυτής όσο και της προηγούμενης (2014-19), δεδομένου του γεγονότος ότι η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία γίνεται συνεχώς πιο αυστηρή.

 

Στη βάση της συγκεκριμένης πολιτικής που ακολουθήσαμε από το 2014 μέχρι σήμερα, ερχόμαστε να βάλουμε κανόνες και χρονικά όρια στη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ενός χώρου ο οποίος λειτουργούσε παράνομα εδώ και δεκαετίες (Δημοτικές Αρχές κ. Πατσιλινάκου, κ. Λαγουδάκου, κ. Γλύκα και κ. Ζουμπούλη).

 

Είναι γεγονός ότι η παράνομη αυτή λειτουργία έχει επιφέρει βλάβη στο Δήμο Περάματος σε οικονομικό επίπεδο μέσα από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων, αλλά και είχε θέσει στο παρελθόν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των υπαλλήλων που εργάζονται στο χώρο, μαθητών των  παρακείμενων σχολικών συγκροτημάτων, αλλά και πολιτών, αφού ο εν λόγω χώρος γειτνιάζει με πολλές υποδομές του Δήμου μας (Μουσείο, Κολυμβητήριο, Θέατρο),  ενώ ας μην λησμονούμε το γεγονός πως η μη αδειοδότηση δεν επιτρέπει μια σειρά εργασιών, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση πυροπροστασίας, τον καθαρισμό των απορριμματοφόρων και των κάδων, μιας και δεν δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ούτε η αλλαγή λαδιών στα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Δήμου μας με πολλά χρήματα που πληρώνουμε σε ιδιώτες.

 

Ωστόσο, θεωρούμε δεδομένο ότι καμία Δημοτική Αρχή δεν θα ήθελε εσκεμμένα να θέσει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία αλλά και την ασφάλεια του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών, των πολιτών και των εργαζομένων. Επίσης κατανοούμε την ανάγκη λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου καθώς και την μη ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου που θα επέτρεπε στις προηγούμενες δημοτικές αρχές να λειτουργούν και αυτές νόμιμα, αλλά η πραγματικότητα επιβάλλει πέρα από την όποια καταγγελία και καταδίκη της παραπάνω ενέργειας, να δοθεί οριστική λύση.

 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και στη βάση των υπηρεσιακών εισηγήσεων, προκειμένου να προφυλάξουμε τόσο το Δήμο όσο και το προσωπικό σε υγειονομικό επίπεδο αλλά και από διοικητικές ποινές, κινηθήκαμε προς τη νομιμοποίηση της λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, με καθορισμένο χρονικό όριο λειτουργίας, ο οποίος χρόνος δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη, ενώ παράλληλα δεν θέτει σε κανένα απολύτως επίπεδο ζήτημα αλλαγής χρήσης γης. Επίσης προσδιορίζεται ότι οι δράσεις οι οποίες θα υλοποιούνται εντός του χώρου θα παραμείνουν οι υφιστάμενες, δηλαδή η συλλογή κλαδιών, η συλλογή των κάδων, ελαστικών και αδρανών υλικών, συμπεριλαμβανομένου του αμαξοστασίου και του όρχου οχημάτων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται και δεν θα επιτραπεί η απόθεση οικιακών απορριμμάτων.

 

Ο χρόνος αυτός, θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικός προκειμένου να μεταφέρουμε τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος σε νέο χώρο εκτός οικιστικού ιστού. Οι επαφές που έχουμε με την Εκκλησία της Ελλάδος είναι πάρα πολλές και στην παρούσα φάση περιμένουμε μια οριστική απάντηση για την διάθεση στο Δήμο Περάματος χώρου 20 περίπου στρεμμάτων στο Σχιστό προκειμένου να εγκαταστήσουμε την Διεύθυνση Περιβάλλοντος αλλά και να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων, γεγονός που προσπάθησαν και προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, χωρίς όμως αίσιο αποτέλεσμα.

Θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη αδειοδότηση δίνει οριστική λύση στο θέμα της λειτουργίας του χώρου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, βάζοντας κανόνες λειτουργίας αλλά και συγκεκριμένο χρονικό όριο για απόδοση του χώρου στους πολίτες, είναι επιτακτική η λήψη απόφασης για την οριστική μεταφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σε νέα θέση διασφαλίζοντας ωστόσο τη νόμιμη λειτουργία της, μέχρι να γίνει αυτό κατορθωτό. Εξάλλου η ως άνω θέση μας βρίσκεται σε αρμονία με τις απόψεις των εργαζομένων και του Σωματείου Εργαζομένων Καθαριότητας του Δήμου μας στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που τονίζουν πως υπάρχει μεγάλη διαφορά στην χρήση του χώρου από το 2014 έως σήμερα, σε σχέση με το παρελθόν, αφού δεν γίνεται καμία εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο χώρο αυτό.

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ορισμένες καθοριστικές, κατά την άποψή μας, περιπτώσεις που χρήζουν ειδικής αναφοράς.

  1. Η εμφανής διαφορά προς το καλύτερο στη λειτουργία του χώρου που φιλοξενείται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος από το 2013 και μετά, σύμφωνα με τις αναφορές και καταγγελίες του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Περάματος κ. Μαρίνη και των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος στην Περιφέρεια και τις προσπάθειες που έκαναν μέχρι τότε για τις πολλές οχλήσεις που προκαλούσε η λειτουργία της μεταφόρτωσης των απορριμμάτων.

 

  1. Ο χρόνος που απαιτείται από το κλείσιμο του Παλαιού Νεκροταφείου σύμφωνα με το νόμο (απαιτούνται 15 με 20 έτη). Η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την οριστική παύση της λειτουργίας του πάρθηκε το 2007, συνεπώς ο χρόνος που επιτρέπεται για την αξιοποίηση του χώρου του Νεκροταφείου, ώστε να ενοποιηθεί με το Δυτικό άκρο της πόλης μας και να λειτουργήσει ως χώρος αναψυχής και περιπάτου για τους πολίτες, ορίζεται περίπου το 2025, χρόνος που με βάση την απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε, είναι αρκετός ώστε ο χώρος να είναι απαλλαγμένος από οποιαδήποτε άλλη χρήση.
  1. Το έγγραφο του Δήμου μας για την επικοινωνία που έχουμε με την Εκκλησία της Ελλάδος, όσον αφορά την εξεύρεση χώρου για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος εκτός οικιστικού ιστού.