Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης στο Δήμο Περάματος

      

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Περάματος για την αναβάθμιση της καθαριότητας, της αισθητικής της πόλης, αλλά και της αξιοποίησης των πόρων από το Πράσινο Ταμείο, έπειτα κι από την ολοκλήρωση της προμήθειας των νέων πράσινων κάδων, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων, χωρητικότητας ο καθένας τους 1100 λίτρων πιλοτικά σε τρία κεντρικά σημεία της πόλης μας. Στόχος μας είναι η τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε όλο το εύρος του Δήμου Περάματος.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι βυθιζόμενοι κάδοι, οι οποίοι φέρουν δύο επίγειους δέκτες, έναν με πράσινη σήμανση για σύμμεικτα απορρίμματα και έναν με μπλε σήμανση για ανακυκλώσιμες συσκευασίες, βρίσκονται στα κάτωθι σημεία:

 

  • Στην πλατεία Κωνσταντινουπολιτών (Τσορμπατζόγλου)
  • Στην πλατεία Ηρώων
  • Στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του κτιρίου που στεγαζόταν ο ΟΤΕ

 

Το ύψος των στελεχών που είναι εμφανή και χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης είναι ιδανικό για άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους και παιδιά και δεν δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία.

 

Με τη λειτουργία αυτού του συστήματος επιτυγχάνεται η αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας των απορριμμάτων, καθόσον ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά ικανοποιητικό αριθμό κοινών τροχήλατων κάδων χάρη στο σύστημα συμπίεσης. Έτσι το προφανές αποτέλεσμα είναι η μικρότερη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

 

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων στην κοινή θέα και η ασφαλής αποθήκευσή τους χωρίς προβλήματα οσμών. Τέλος, δεν απαιτείται καμία μετατροπή στα απορριμματοφόρα, αφού εξυπηρετούν την ίδια στιγμή και τους βυθιζόμενους κάδους του Δήμου.

 

Με τη χρήση καινοτόμων δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων ο Δήμος Περάματος προσδοκά να πετύχει την αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών, καλύτερη αρχιτεκτονική εναρμόνιση του περιβάλλοντα χώρου στα σημεία εγκατάστασης, αλλά και καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων.

 

Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης δήλωσε: «Πιστοί στις δεσμεύσεις μας προς τους πολίτες για ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας εξασφαλίσαμε έγκριση από το «Πράσινο Ταμείο» – αξιοποιώντας ως Δημοτική Αρχή όλες τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που δίδονται – και τοποθετήθηκαν σε τρία κεντρικά σημεία της πόλης, συστήματα βυθιζόμενων κάδων, με στόχο να αναπτυχθεί το δίκτυο σε όλο το Δήμο Περάματος. Πρόκειται για έργο ουσίας, το οποίο με τη συνεργασία επιχειρηματιών και κατοίκων, θα αναβαθμίσει αισθητικά και περιβαλλοντικά την πόλη».