«Ενημέρωση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος Ε. Μουγιακάκου σχετικά με τη διεξαγωγή των Δ.Σ. του Δήμου»


Σε πλήρη ενημέρωση για τη
διαδικασία των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος, προχώρησε με επιστολή που κοινοποίησε προς το Δήμαρχο Περάματος, τους Αντιδημάρχους και τα μέλη του Σώματος, η πρόεδρος του Δ.Σ. Ελένη Μουγιακάκου.

 

Η κ. Μουγιακάκου στην επιστολή της επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τους λόγους για τους οποίους ακολουθείται η δια περιφοράς διαδικασία των συνεδριάσεων.

 

Την ίδια στιγμή αναλύει διεξοδικά τις ενέργειες του Δήμου Περάματος ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση διευκόλυνση των Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στη διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Ειδικότερα η κα Μουγιακάκου αναφέρει στο κείμενο της επιστολής της, τα εξής:

 

   Σε απάντηση των με αρ. πρωτ.  118724/21-12-2020 και 18812/22-12-2020 σχετ. εγγράφων – δηλώσεων των Δημοτικών Συμβούλων για τον τρόπο σύγκλησης των Δημοτικών Συμβουλίων, σας αναφέρουμε τα εξής:

 

   Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020,  τα συλλογικά όργανα Δήμων και νομικών προσώπων, κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, μπορούν να συνεδριάζουν νόμιμα με τους ακόλουθους τρόπους, κατ’ επιλογή του προέδρου τους:

 

 

Με τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης, skype, κ.ά.

 

 

Δια περιφοράς, η οποία πραγματοποιείται, με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, με την οποία περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης και εφόσον, συμμετέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του συλλογικού οργάνου.

 

 

 Κεκλεισμένων των θυρών, εφόσον οι συμμετέχοντες είναι  έως επτά (7) άτομα (συμπεριλαμβανομένου και του πρακτικογράφου, και όποιων άλλων συμμετεχόντων) και τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

 

     Το τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 16-04-2020 και στις 22-10-2020 προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους ζητώντας τους να ανοίξουν λογαριασμό μέσω skype και να δηλώσουν το όνομα με το οποίο θα τους αναζητήσουμε, ώστε να προχωρήσουμε σε Δημοτικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

   Από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων το 1/3 δεν ανταποκρίθηκε ποτέ σε κάποιο από τα email, ενώ κάποιοι δήλωσαν τηλεφωνικώς αδυναμία να προβούν στην ως άνω διαδικασία.

 

   Παράλληλα αποφασίστηκε να προχωρήσουμε στη διαδικασία προμήθειας tablet με εγκατεστημένο το λογισμικό πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των συλλογικών οργάνων χωρίς να αποκλείεται κανένα μέλος λόγω έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού.

 

   Το αρμόδιο τμήμα του Δήμου προχώρησε στη με αρ. 14/11-11-2020 μελέτη προμήθειας tablet και στις 07-12-2020 αναρτήθηκε η πρόσκληση για την «προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης» προς τους ενδιαφερόμενους, ώστε να μοιραστούν στα συλλογικά όργανα και να προβούμε το συντομότερο δυνατόν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

   Η ενημέρωση που έχουμε από την ανάδοχο εταιρεία είναι ότι ο χρόνος παράδοσης εκτιμάται γύρω στις 25 Ιανουαρίου, εκτός απροόπτου.

 

   Κατόπιν της παραλαβής tablet από την ανάδοχο εταιρεία, απαιτούνται 5 εργάσιμες μέρες ως ελάχιστος χρόνος για την εγκατάσταση, ενημέρωση και ρύθμιση του λειτουργικού.

 

   Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω ο προβλεπόμενος χρόνος σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη προσδιορίζεται στο τέλος Ιανουαρίου 2021.

 

   Κατόπιν τούτων γίνεται σαφής ο λόγος πρόκρισης της συνεδρίασης δια περιφοράς, ως τρόπος διεξαγωγής των Δημοτικών Συμβουλίων, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, καθόσον επιλέχθηκε ως ο πιο πρόσφορος για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων.

 

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μουγιακάκου Ελένη

 

 

Συνημμένα:

1. Τη με αρ. 14/2020 και με αρ. πρωτ. 16034/11-11-2020 μελέτη: «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης».
2. Τη με αρ. πρωτ. 17778/07-12-2020 πρόσκληση για την «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης».