Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων του Δήμου Περάματος που έχουν πληγεί από τα μέτρα για τον COVID-19

Ο Δήμος Περάματος στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες και να στηρίξει τις επιχειρήσεις της πόλης που έχουν χτυπηθεί από την πανδημία, ώστε να περιοριστούν στο μέτρο του δυνατού οι οικονομικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, αποφάσισε τα εξής:

 

Στο πλαίσιο και κατ’ εφαρμογή της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020 68/2020 ), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν. 4683/20), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ενέκρινε με την με αρ. 109/2020 απόφαση ( ΑΔΑ : 6ΘΤ3ΩΞΔ-Ι5Π ), την απαλλαγή από την καταβολή ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αντίγραφο εξοφλημένου τελευταίου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (εάν στον λογαριασμό δεν υπάρχει σήμανση εξόφλησης να προσκομιστεί και η απόδειξη εξόφλησης π.χ. τράπεζας)
  • Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα
  • Πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμένα ακίνητα
  • Αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης – έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της

Για περισσότερες λεπτομέρειες και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Περάματος στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.perama.gr/2021/01/29/%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7%cf%83/