ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Έκδοση Πιστοποιητικών (πλήρης ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέσω πλατφόρμας gov.gr):

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (διεκπεραίωση μέσω της ηλεκτρονικής σας θυρίδας είτε από το επιλεγμένο ΚΕΠ ,μέσω της πύλης ermis.gov.gr):

 

*Απαραίτητη η χρήση κωδικών Taxisnet για όλες τις παραπάνω Υπηρεσίες.

 

Χρήσιμα Έντυπα:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986   .doc  /  .pdf
  • Αίτηση- Υπ.Δήλωση Ακινήτου (ΤΑΠ) .doc / .pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.