ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΟΧ 1/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΟΧ 1/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18679/18.12.2020)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 – 2021

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

1)Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ειδικότητας ΔΕ Βοηθών  Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων (κωδ. θέσης 101)

2)Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (κωδ. Θέσης 102)

3)Πίνακας απορριφθέντων

Leave a Reply

Your email address will not be published.