Δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο Περάματος

Δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο Περάματος

Ο Δήμος Περάματος σε εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 4764/2020, Ν.4807/2021 ΦΕΚ 96/Α΄/11.6.2021) ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 20,00 € για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50,00 € για οφειλέτες επιχειρήσεις.

 

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής υπάρχει 100% απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ εάν οι δικαιούχοι υπαχθούν σε πρόγραμμα δόσεων, απαλλάσσονται κατά ποσοστό το οποίο βαίνει μειούμενο ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

 

Βάσει της υφιστάμενης ρύθμισης για τις οφειλές, οι δόσεις και το ποσοστό της έκπτωσης μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής:

 

  • Εάν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλαγή κατά ποσοστό 100%
  • Εάν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
  • Εάν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
  • Εάν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
  • Εάν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

 

Οι δικαιούχοι της ρύθμισης πρέπει να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος στα τηλέφωνα: 2132037249, 2132037250, 2132037251, 2132037252.