Ανακοίνωση Δήμου Περάματος: «Βλαπτική για το δημόσιο συμφέρον η μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην COSCO χωρίς την τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων για εκτέλεση των έργων των υποχρεωτικών επενδύσεων»

Ανακοίνωση Δήμου Περάματος: «Βλαπτική για το δημόσιο συμφέρον η μεταβίβαση του 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην COSCO χωρίς την τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων για εκτέλεση των έργων των υποχρεωτικών επενδύσεων»

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Περάματος εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόθεση της κυβέρνησης να μεταβιβάσει το 16% των μετοχών του ελληνικού δημοσίου στην COSCO, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν υλοποίησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις για την εκτέλεση  έργων ύψους 293 εκ ευρώ, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης (Ν.4404/2016).

 

Ειδικότερα η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει ότι ο ΟΛΠ έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές αυτές επενδύσεις εντός της πρώτης πενταετούς επενδυτικής περιόδου (2016-2021), η διάρκεια της οποίας έληξε τον περασμένο Αύγουστο. Η εμπρόθεσμη υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων θα  προσέδιδε προστιθέμενη οικονομική αξία στο λιμάνι του Πειραιά, θα άνοιγε  προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης για το σύνολο των  των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό προς όφελος και των εργαζομένων, και θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

 

Η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου που εισάγει προς ψήφιση στη βουλή την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, επιδιώκει την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης προς όφελος της COSCO και σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, απαλλάσσοντάς την εταιρεία από την καταβολή ποινικών ρητρών για την μη εκτέλεση των έργων των υποχρεωτικών επενδύσεων που προέβλεπε η σύμβαση παραχώρησης.

 

Με το ίδιο σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση δίνει στην COSCO παράταση πέντε ετών για την εκτέλεση των έργων αυτών με δυνατότητα νέας παράτασης για άλλα πέντε χρόνια ενώ της παραχωρεί και το υπολειπόμενο 16% των μετοχών που έπρεπε να της μεταβιβασθούν με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, χωρίς οι επενδύσεις να έχουν υλοποιηθεί.  Η μεθόδευση αυτή πλήττει το δημόσιο συμφέρον όχι μόνον επειδή δεν εκτελέσθηκαν εγκαίρως τα έργα αλλά και επειδή με τη μεταβίβαση του 16% των μετοχών που αποτελούσαν εγγύηση για την εκτέλεση των έργων, το Δημόσιο στερείται τα έσοδα από τα αντίστοιχα μερίσματα.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η τροποποίηση της σύμβασης επιφέρει αρνητικές συνέπειες για τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις της Ζώνης, για τους παραγωγικούς κλάδους που συνδέονται με το λιμάνι, αλλά και για τους εργαζόμενους. Δυστυχώς, αυτή η εξέλιξη οδηγεί στη μείωση των αναπτυξιακών προοπτικών της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και γίνεται σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Είναι επιβεβλημένο να διαφυλαχτεί το δημόσιο συμφέρον, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία ευθύνη του ελληνικού δημοσίου για τις καθυστερήσεις, παρά μόνο του ιδιώτη επενδυτή.

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η τροποποίηση της σύμβασης θέτει ένα αρνητικό νομικό προηγούμενο και προκαλεί βλάβη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο.  Η τροποποίηση των όρων της σύμβασης παραχώρησης στέλνει το μήνυμα στους επενδυτές, πως μπορούν να συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα στη χώρα μας, καθώς δεν είναι υποχρεωμένοι εν τοις πράγμασι να τηρούν τα συμφωνηθέντα.

 

Σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτο τόσο σοβαρά ζητήματα να προχωρούν εν κρυπτώ, χωρίς να προηγείται η αναγκαία δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή όλων των παραγωγικών φορέων του Πειραιά που σχετίζονται με το λιμάνι και με τους αιρετούς εκπροσώπους των παραλιμένιων Δήμων.

 

Ο Δήμος Περάματος ζητά από την ελληνική κυβέρνηση το αυτονόητο. Να  αποσύρει το νομοσχέδιο και να τηρήσει την ισχύουσα σύμβαση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.