Προκήρυξη έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

Προκήρυξη έργου «ΕΡΓΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

Προκήρυξη έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» και όλα τα απαραίτητα έγγραφα:

Leave a Reply

Your email address will not be published.