Να σταματήσει εδώ και τώρα το έργο της COSCO στην είσοδο της πόλης του Περάματος

Να σταματήσει εδώ και τώρα το έργο της COSCO στην είσοδο της πόλης του Περάματος

Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν χώρα εργασίες επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο ύψος του Νέου Ικονίου από την COSCO, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την κατάληψη σημαντικού τμήματος του οδοστρώματος του μοναδικού δρόμου εισόδου-εξόδου της πόλης, γεγονός που προκαλεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση και τεράστια ταλαιπωρία στους διερχόμενους.

 

Ως Δημοτική Αρχή έχουμε καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις (Περιφέρεια Αττικής, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ΟΛΠ κ.τ.λ.) πως για την εκτέλεση των έργων που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Περάματος οφείλουν -πριν προχωρήσουν στην υλοποίησή τους- να ενημερώνουν το Δήμο, ώστε να είναι σε θέση αφενός μεν να καταθέτει τις απόψεις του για να ελαχιστοποιούνται στο μέτρο του δυνατού οι οχλήσεις, αφετέρου δε να ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με την εκάστοτε εκτέλεση έργου.

 

Για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο σχετίζεται με την υπόγεια οδική σύνδεση του σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων με τον πρώην χώρο ΟΔΔΥ στην είσοδο της πόλης του Περάματος, διαφωνούμε ως Δημοτική Αρχή τόσο με τον χρόνο όσο και τον τρόπο που επιλέχθηκε να γίνει το έργο. Επίσης, διαφωνούμε πλήρως σε σχέση με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επελέγησαν, κάτι που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ανεχθούμε.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιούνται οι εργασίες είναι η χειρότερη δυνατή. Όλοι γνωρίζουν πως τους καλοκαιρινούς μήνες η κυκλοφοριακή κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη εξαιτίας της μετακίνησης μεγάλου αριθμού παραθεριστών από και προς την Σαλαμίνα. Παράλληλα, το Πέραμα είναι μία πόλη από την οποία διέρχονται καθημερινά -εκτός των κατοίκων του Περάματος και της Σαλαμίνας- και οι εργαζόμενοι της ΝΕΖ, των Ναυπηγείων, των εταιρειών πετρελαιοειδών, του Ναυστάθμου, της ΔΕΝ και άλλοι. Συνεπώς, το κυκλοφοριακό αυτό κομφούζιο και η ταλαιπωρία των πολιτών θα μπορούσε να αποφευχθεί με την διακοπή της εκτέλεσης των εργασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης έχει ήδη ζητήσει από την COSCO να προβεί άμεσα στην προσωρινή διακοπή των εργασιών και να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα της, εκπονώντας μια διαφορετική κυκλοφοριακή μελέτη που θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και αναμένει την απάντηση της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Περάματος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποτρέψει κάθε δραστηριότητα που προκαλεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στους κατοίκους της πόλης.