Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Επιτυχόντων – Προσληπτέων

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας  Επιτυχόντων – Προσληπτέων

Ανακοίνωση του Δήμου Περάματος ( αρ. πρωτ. 12173/01-08-2022 ) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 2022-2023