ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2022-2023

 

 

Ανακοίνωση για αιτήσεις έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Περάματος, θα γίνονται δεκτές από 03/10/2022 έως 31/10/2022 στην Πρόνοια (Ηπείρου & Ηλέκτρας).
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με πλήρη κατάθεση των δικαιολογητικών και μέχρι την ημερομηνία λήξης.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κ’ άδεια διαμονής για αλλοδαπούς.
  2. Αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του αιτούντος ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας, και η περίπτωση φιλοξενίας ή παραχώρησης κατοικίας θα βεβαιώνεται από το έντυπο Ε1.
  3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος έτους (2021).
  4. Βεβαίωση ανεργίας για όλα τα ενήλικα μέλη και στην περίπτωση όπου επιδοτείται βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.
  5. Αντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ αν υπάρχει.
  6. Πιστοποίηση Αναπηρίας ΚΕΠΑ (για οποιοδήποτε μέλος του νοικοκυριού αν υπάρχει).
  7. Σε περίπτωση φιλοξενίας Ε1 κ’ εκκαθαριστικό φιλοξενούμενου.
  8. Έντυπο Αίτησης

Leave a Reply

Your email address will not be published.