ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Περάματος»

 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α(.doc)          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α(.pdf)
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β(.doc)          ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Β(.pdf)
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ(.doc)           ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ(.pdf)
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Δ(.doc)           ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Δ (.pdf)
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Ε(.doc)           ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Ε (.pdf)
 6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Ζ(.doc)            ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Ζ (.pdf)
 7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Η(.doc)           ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Η (.pdf)
 8. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Θ(.doc)            ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Θ (.pdf)
 9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Ι(.doc)              ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Ι (.pdf)
 10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΙΑ(.doc)           ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΙΑ (.pdf)
 11. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤ(.doc)                           ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤ (.pdf)