ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 (υπ’αριθμ.647 & 648)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 (υπ’αριθμ.647 & 648)

Συνημμένα θα βρείτε τις υπ’αριθμ. 647/2022 και 648/2022 αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν σε καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες, προσυμπλήρωση υποχρεωτικής εβδομαδιαίας προσωπικού έτους 2023