ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Έτους 2022» του Δήμου Περάματος”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Έτους 2022» του Δήμου Περάματος”

Leave a Reply

Your email address will not be published.