ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ : «Προμήθεια Η-Υ, Εκτυπωτών και Τablets στο πλαίσιο του έργου (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ : «Προμήθεια Η-Υ, Εκτυπωτών και Τablets στο πλαίσιο του έργου (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)»

Leave a Reply

Your email address will not be published.