Διακήρυξη για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο-Εστιατόριο) «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Διακήρυξη για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο-Εστιατόριο) «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

«Διακήρυξη για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο-Εστιατόριο) γνωστού ως «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», στην οδό Καραϊσκάκη στο Πέραμα σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 και Περίληψη Διακήρυξης (2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)