Απαγορεύεται η κολύμβηση στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Περάματος σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας

Απαγορεύεται η κολύμβηση στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Περάματος σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας

Σαφή ανακοίνωση απαγόρευσης της κολύμβησης σε όλη τη θαλάσσια περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Περάματος,  απαγορεύεται η κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από εγκύκλιο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγεία με θέμα: «Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλόλητας υδάτων κολύμβησης θερινής περιόδου 2023».

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο