Προσωρινά αποτελέσματα καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2023-2024

Προσωρινά αποτελέσματα καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2023-2024

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, αποκλειστικά με κατάθεση αυτοπροσώπως σχετικής ένστασης στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Περάματος (Λ. Δημοκρατίας 28, 18863 Πέραμα)μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής τους,  ήτοι από 28/08/2023 έως 29/08/2023.

 

Συνημμένα αρχεία: