Οριστικά αποτελέσματα καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2023-2024

Οριστικά αποτελέσματα καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2023-2024

Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων  για το έτος 2023-2024 της με αρ. πρωτ. 12822/01-08-2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Περάματος

 

Συνημμένα αρχεία: