Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Περάματος – Ανακοίνωση για αιτήσεις έτους 2023-2024

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Περάματος – Ανακοίνωση για αιτήσεις έτους 2023-2024

Ανακοίνωση για αιτήσεις έτους 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Περάματος, θα γίνονται δεκτές από 20/11/2023 έως 04/12/2023 και ώρες από 09:00π.μ.-12:00π.μ. στην Κοινωνική Υπηρεσία στο υπόγειο της Δημαρχίας (Λ. Δημοκρατίας 28)

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με πλήρη κατάθεση των δικαιολογητικών και μέχρι την ημερομηνία λήξης.

 

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδεια διαμονής για αλλοδαπούς.
  2. Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του αιτούντος.
  3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος έτους.
  4. Βεβαίωση ανεργίας για όλα τα ενήλικα μέλη.
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
  6. Πιστοποίηση Αναπηρίας ΚΕΠΑ (για οποιοδήποτε μέλος του νοικοκυριού αν υπάρχει).
  7. Σε περίπτωση φιλοξενίας Ε1 κ’ εκκαθαριστικό φιλοξενούμενου.
  8. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη.
  9. Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων για όλα τα ενήλικα μέλη.

 

Κατεβάστε την Αίτηση ΕΔΩ: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ