ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Περάματος Έτους 2023-2024»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Περάματος Έτους 2023-2024»