ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος 7 ημερών για το Προσωπικό του Δήμου Περάματος και για τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος 7 ημερών για το  Προσωπικό του Δήμου Περάματος και για τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος»