ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2024-2025

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

 

Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Περάματος σας ενημερώνει ότι η υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών θα ξεκινήσει την

Δευτέρα 13 ΜΑΪΟΥ 2024 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

 

Δικαίωμα εγγραφής στα παιδικά τμήματα έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί :

από 01/01/2021 έως και 28/02/2022

 

Δικαίωμα εγγραφής στο βρεφικό τμήμα έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί :

από 01/03/2022 έως και 28/02/2023

                     

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

Πληροφορίες για τη Δ/νση Προσχολικής Αγωγής

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ιατρική βεβαίωση

Υπεύθυνη δήλωση οικονομικά υπόχρεου

 

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ

 

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΜΑΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ