ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2024-2025 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2024-2025 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την

«ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

(Αρ. θέσεων: 2)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 21/06/2024 έως και 30/06/2024

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Περάματος (Λ. Δημοκρατίας 28, 18863 Πέραμα Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο φάκελος θα απευθύνεται στο ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Λ. Δημοκρατίας 28, Τ.Κ. 18863 Πέραμα Αττικής, για την Ανακοίνωση «ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ