Κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Home » ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 (υπ’αριθμ.647 & 648)
Άρθρο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 (υπ’αριθμ.647 & 648)

Συνημμένα θα βρείτε τις υπ’αριθμ. 647/2022 και 648/2022 αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν σε καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες, προσυμπλήρωση υποχρεωτικής εβδομαδιαίας προσωπικού έτους 2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

  • 1
  • 2
  • 6