Κατηγορία: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Home » ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αποφάσεις 299/2022 και 300/2022 περί υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού και καθιέρωσης εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών
Άρθρο

Αποφάσεις 299/2022 και 300/2022 περί υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού και καθιέρωσης εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2022 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  • 1
  • 2
  • 6