Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Άρθρο

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Περάματος ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΓ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Άρθρο

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου (Αναψυκτήριο- Εστιατόριο) Επι της οδού Καραϊσκάκη του Δήμου Περάματος

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου <<ΠΑΝΟΡΑΜΑ>> (Αναψυκτήριο- Εστιατόριο) Επι της οδού Καραϊσκάκη του Δήμου Περάματος

Άρθρο

Προκήρυξη Διαγωνισμού (με την μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας) για την προϋπολογισμού 420.000,00€ (με ΦΠΑ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ