Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ Περάματος)

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ Περάματος)

« Ο Δήμος Περάματος, έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που δημιουργήθηκε για να ικανοποιεί τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και τα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται σε υπάρχουσες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις αρχές της ενσωμάτωσης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης

Βασική αρχή των ΣΒΑΚ είναι η συμμετοχικότητα, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Σε αυτό το πλαίσιο σας προσκαλούμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο πατώντας ΕΔΩ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.