Πρόσκληση ενδιαφέροντος “Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2023”

Πρόσκληση ενδιαφέροντος “Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2023”

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης. μετά από άγονο διαγωνισμό που αφορά τις ομάδες ΟΜΑΔΑ 1 Βενζίνη αμόλυβδη, ΟΜΑΔΑ 2 Πετρέλαιο κίνησης, ΟΜΑΔΑ 4 Προμήθεια λιπαντικών.