Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Home » ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022
Άρθρο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022

ΔΙΑΚΗΡ. ΣΥΝΤΗΡ. (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤ.) ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2021-2022»
Άρθρο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2021-2022»

20210408 Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ JCB ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Μελέτη Καυσίμα Κινησης Θερμανσης Ελαια 2021_2022 ΠΡΟΣΚΛ. ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ. ΜΗΤΡΩΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023
Άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2022-2023

  Ο Δήμος Περάματος με την αριθ. 12173/01-08-2022 ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριάντα τριών (33) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023.  Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από  02/08/2022 Ημερομηνία...

Ανοιχτός διαγωνισμός : «Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων έργου του Δήμου»
Άρθρο

Ανοιχτός διαγωνισμός : «Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων έργου του Δήμου»

ΑΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΕΕΣ Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής υποβολής προσφορών Ε ΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΩΜΔΠΩΞΔ-ΠΝΛ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1_2022
Άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1_2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δύο (2) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 08/06/2022 και λήγει την 17/06/2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  αποκλειστικά ταχυδρομικά...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για πρόσληψη δεκαπέντε (15) ΥΕ Εργατών Πρασίνου και δύο (2) ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ...