Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Home » ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Προκήρυξη έργου «ΕΡΓΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»
Άρθρο

Προκήρυξη έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

Προκήρυξη έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» και όλα τα απαραίτητα έγγραφα: Διακήρυξη Περίληψη-Διακήρυξης ESY ΕΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ με αρ. συστ. 186525 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΕΕΣ

Άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Y.ΔΗΛΩΣΗ-N1599-1986_1 Y.ΔΗΛΩΣΗ-N1599-1986_2 ΑΙΤΗΣΗ-για-άσκηση ΨΥΞΔΩΞΔ-Η3Ψ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ