Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Home » ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Οριστικά αποτελέσματα καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2023-2024
Άρθρο

Οριστικά αποτελέσματα καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2023-2024

Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων  για το έτος 2023-2024 της με αρ. πρωτ. 12822/01-08-2023 Ανακοίνωσης του Δήμου Περάματος   Συνημμένα αρχεία: ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Προσωρινά αποτελέσματα καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2023-2024
Άρθρο

Προσωρινά αποτελέσματα καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων έτους 2023-2024

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, αποκλειστικά με κατάθεση αυτοπροσώπως σχετικής ένστασης στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Περάματος (Λ. Δημοκρατίας 28, 18863 Πέραμα)μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής τους,  ήτοι από...

Διαγωνισμός για το έργο: “Ολοκλήρωση κατασκευής οδού Πλούτωνος”.
Άρθρο

Διαγωνισμός για το έργο: “Ολοκλήρωση κατασκευής οδού Πλούτωνος”.

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2023-2024
Άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Ο Δήμος Περάματος με την αριθ. 12822/01-08-2023 ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριάντα πέντε (35) ατόμων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής...

Διαγωνισμός για το έργο: «Ενοποίηση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Δυτικού Άκρου Δήμου Περάματος»
Άρθρο

Διαγωνισμός για το έργο: «Ενοποίηση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχής Δυτικού Άκρου Δήμου Περάματος»

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_sign ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.docx ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ_sign ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_sign Π ΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_sign ΣΑΥ_sign ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_sign ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_sign ΦΑΥ_sign