Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Home » ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος “Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2023”
Άρθρο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος “Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2023”

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης. μετά από άγονο διαγωνισμό που αφορά τις ομάδες ΟΜΑΔΑ 1 Βενζίνη αμόλυβδη, ΟΜΑΔΑ 2 Πετρέλαιο κίνησης, ΟΜΑΔΑ 4 Προμήθεια λιπαντικών. 40-2023 186-2022 ΔΙΑΚΗΡ. ΚΑΥΣΙΜΑ 2023 ΜΗΤΡΩΟ-1 ΕΕΕΣ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΉ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μελέτη Καυσίμα Κινησης Ελαια 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΠΡΟΣΚΛ. ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦ....

ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»
Άρθρο

ANOIKTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΕΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Προτάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Με Ποιοτική Βελτίωση Οδοφωτισμού Οδηγίες Ορθής Υποβολής Προσφορών ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6Ι2ΝΩΞΔ-ΝΘΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»
Άρθρο

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ : «ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΠΕΡΑΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_(ΣΩΣΤΟ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΕΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡ. ΨΞΑ9ΩΞΔ-ΙΚΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ...

Διαγωνισμός Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ »,
Άρθρο

Διαγωνισμός Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ »,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ ΕΣΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΥ

Διακήρυξη για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο-Εστιατόριο) «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
Άρθρο

Διακήρυξη για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο-Εστιατόριο) «ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

«Διακήρυξη για ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για ενοικίαση του Δημοτικού Καταστήματος (Αναψυκτήριο-Εστιατόριο) γνωστού ως «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», στην οδό Καραϊσκάκη στο Πέραμα σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 και Περίληψη Διακήρυξης (2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9ΟΤΝΩΞΔ-ΟΩΣ π εριλ διακηρ 2η επαναληπτικη 6ΨΚΝΩΞΔ-ΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ : «Προμήθεια Η-Υ, Εκτυπωτών και Τablets στο πλαίσιο του έργου (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)»
Άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ : «Προμήθεια Η-Υ, Εκτυπωτών και Τablets στο πλαίσιο του έργου (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛ ΥΠΟΒ ΠΡΟΣΦ ΓΙΑ ΠΡΟΜ Η-Υ ΚΕΠ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 (ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ